Sukuseuran historiaa

Ketkä ovat sukulaisiani – ajatus askarrutti

1990-luvun puolivälissä Yrjö ja Pentti Hallikainen keskustelivat siitä, kuinka suurehko serkusjoukko tapasi toisiaan lähinnä vain sukulaisten hautajaisissa. Lisäksi tiedot esivanhemmista olivat minimaaliset. Asia jäi sillä kertaa vain puheeksi. Kun alkuvuodesta 1997 Pentin asuinpaikan Kemijärven kansalaisopisto järjesti sukututkimuskurssin, Pentti hakeutui kurssille ja innostui sukututkimuksesta.

Varsin pian hän huomasi, että sukuselvityksen tekeminen vaati ajan lisäksi rahaa. Pentti otti yhteyttä veljiinsä ja Yrjö-serkkuunsa ja sain heistä suvun selvittämisen alkuvaiheen kustannuksiin jakajia. Samalla he sopivat, että kesällä kokoonnutaan porukalla. Ensimmäisessä vaiheessa, kevättalvella 1997 sukututkimuksen tekemistä rahoittivat Pentti Hallikainen, Yrjö Hallikainen, Pauli Hallikainen, Raimo Hallikainen ja Ville Hallikainen. Kukin antoi sukututkimusrahastoon 500 markkaa.

Talvella tehdyn sopimuksen mukaisesti kesällä kokoonnuttiin. Tavoitteena oli sukuseuran perustaminen. Kokoontumispäivä oli aurinkoinen sunnuntai 20.7.1997 Kaavin Niemelänmäellä Yrjö Hallikaisen maatilan pihapiirissä. Paikalla oli noin viidenkymmenen Niemelänmäen Hallikaisten serkusten joukko läheisineen perustamassa Kaavin Hallikaiset ry nimisen sukuseuran.

Sukuseuran ensimmäiseksi puheenjohtajaksi valittiin Yrjö Hallikainen. Vuosijäsenmaksun suuruudeksi päätettiin tuolloin 70 markkaa ja pariskunnilta 100 markkaa. Näin sukututkimuksen tekemistä pystyttiin jatkamaan jäsenmaksutuloilla.

Hallikaisten Sukuseuran merkki – tutustu merkin historiaan ja symboliikkaan.

Elettiinpä ennenkin, vaikka omaa maatilaa ei ollutkaan…

TILATTOMIEN HALLIKAISTEN KOHTALOITA

Hallikaisten poismuutto Kaavilta alkoi jo melko aikaisin. 300 vuotta sitten elämä oli lähes täysin riippuvainen maasta. Ilmeisesti kruununtiloja ei riittänyt kaikille. Ehkä kruunu peri talonpojilta liian suurta veroa, sillä oli aika tavallista, että kruununtilan isäntä on myöhemmin merkitty itselliseksi (työmieheksi). Tilaton väki joko asui talollisten vuokralaisina (”loisina”) tai torppareina tai ryhtyi mäkitupalaisiksi. Lue lisää… (pdf-tiedosto)